Vòng Quay CR7 Chrono

Số người đang chơi: 908 (8 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Car*****en - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 20.000 Kim Cương    -      Ran*****es - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 368 Kim Cương    -      Do*****ree - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 7000 Kim Cương    -      Ben*****ne - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 25.000 Kim Cương    -      Chr*****ona - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 15.000 Kim Cương    -      Ka*****gha - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 12.000 Kim Cương    -      Bri*****ett - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 15.000 Kim Cương    -      Ro*****rs - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 10.000 Kim Cương    -      Wil*****ice - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 20.000 Kim Cương    -      Pat*****nz - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 15.000 Kim Cương    -      As*****den - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 12.000 Kim Cương
Giá 99,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
996***om Bạn đã trúng 344 KC 2024-05-19 10:27
Hah***aj Bạn đã trúng 381 KC 2024-04-26 09:26
hah***sg Bạn đã trúng 345 KC 2024-04-20 13:10
109***le Bạn đã trúng 343 KC 2024-02-24 18:15
109***le Bạn đã trúng 339 KC 2024-02-24 18:15
109***le Bạn đã trúng 347 KC 2024-02-24 18:14
109***le Bạn đã trúng 338 KC 2024-02-24 18:14
109***le Bạn đã trúng 379 KC 2024-02-24 11:46

Các vòng minigame khác

Phi Tiêu Thần Kì

Đã chơi: 5536

48,750đ 39,000đ

Vòng Quay Bãi Biển

Đã chơi: 42697

23,750đ 19,000đ

VQ Hộp Quà Free Fire

Đã chơi: 8627

61,250đ 49,000đ

a

Xem tất cả » Thu gọn »