Vòng Quay CR7 Chrono

Số người đang chơi: 469 (4 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Noa*****era - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 10.000 Kim Cương    -      Lo*****ng - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 15.000 Kim Cương    -      Ale*****ron - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 12.000 Kim Cương    -      Mic*****ne - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 12.000 Kim Cương    -      Tim*****on - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 15.000 Kim Cương    -      Rog*****dro - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 20.000 Kim Cương    -      Har*****al - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 15.000 Kim Cương    -      Sc*****don - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 15.000 Kim Cương    -      Dyl*****ht - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được Fan CR7 Chính Hiệu    -      Do*****ie - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 25.000 Kim Cương    -      La*****go - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 7000 Kim Cương
Giá 99,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Hah***aj Bạn đã trúng 339 KC 2023-09-02 10:32
Hah***aj Bạn đã trúng 376 KC 2023-09-02 10:31
Pop***aj Bạn đã trúng 346 KC 2023-08-26 08:48
Pop***aj Bạn đã trúng 344 KC 2023-08-26 08:38
555***55 Bạn đã trúng 338 KC 2023-05-12 17:06
555***55 Bạn đã trúng 343 KC 2023-05-12 16:31
151***om Chúc mừng bạn nhận được Fan CR7 Chính Hiệu 2023-01-31 09:00
Tha***12 Chúc mừng bạn nhận được 368 Kim Cương 2023-01-03 02:21

Các vòng minigame khác

Phi Tiêu Thần Kì

Đã chơi: 5532

48,750đ 39,000đ

Vòng Quay Tôi Yêu Idol

Đã chơi: 2641

12,499đ 9,999đ

Vòng Quay Bãi Biển

Đã chơi: 42543

23,750đ 19,000đ

VQ Hộp Quà Free Fire

Đã chơi: 8624

61,250đ 49,000đ

a

Xem tất cả » Thu gọn »